របៀបទិញទំនិញនៅលើវិបសាយយើង

សួស្តីអតិថិជនជាទីមេត្រី!

ងាយស្រួលណាស់ក្នុងការទិញទំនិញនៅលើវិបសាយយើងដោយលោកអ្នកធ្វើតាមវិធីខាងក្រោមនេះ៖

  1. មើលផលិតផលណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ទិញ
  2. ជ្រើសរើសចំនួនផលិតផល (១ឬច្រើន)
  3. ចុចលើប៊ូតុង “ដាក់ចូលកន្រ្តក” (លោកអ្នកអាច ទៅមើលផលិតផលផ្សេងទៀតរួចចុច “ដាក់ចូលកន្រ្តក” រហូតទាល់តែអស់នៅផលិតផលដែលចង់ទិញ)
  4. ចុចលើប៊ូតុង “មើលកន្រ្តក” ឬចុចលើប៊ូតុង “គិតប្រាក់”
  5. លោកអ្នកអាច Login ឬក៏លោកអ្នកបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងប្រអប់។ បញ្ជាក់លោកអ្នកអាចធ្វើការទិញ ដោយមិនចាំបាច់ Log in ក៏បាន។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យបានច្បាស់ពីព័ត៌មានផលិតផល ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល អាសយដ្ខានទទួលឥវ៉ាន់ កំណត់សម្គាល់នៃការទិញ។
  6. ជ្រើសរើសមធ្យោបាយនៃការទូរទាត់ប្រាក់។
  7. ចុចលើប៊ូតុង “បញ្ជាទិញ”
  8. លោកអ្នកនឹងឃើញសារបញ្ជាក់ថា លោកអ្នកធ្វើការទិញបានជោគជ័យ។ យើងក៏បានផ្ញើ អ៊ីមែលបញ្ជាក់ពីការទិញនេះទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកផងដែរ។